Waarom ‘wijregelenhet.nu’?

‘Wijregelenhet.nu’ is een initiatief van Ada van Heest. De oprichting van ‘wijregelenhet.nu’ heeft alles te maken met het werk dat zij tot nu toe gedaan heeft. Begonnen als maatschappelijk werker in het algemeen maatschappelijk werk in een woonbuurt, bestond een deel van haar werk daar vooral uit het regelen van zaken voor mensen, die dat op dat moment, om wat voor reden dan ook, zelf niet konden. Hun vragen waren zeer uiteenlopend en het werk bestond uit het met hen zoeken naar een oplossing.

Vijfentwintig jaar geleden is zij als coach en trainer begonnen met PEZZETTINO. Sinds 2013 samen met Rob Zinnemers, die werkt als trainer en mediator. In haar werk valt het de laatste jaren steeds meer op dat er verschillende groepen in de samenleving lijken te ontstaan. Aan de ene kant de overbelaste, hardwerkende mensen, die mee moeten draaien in de rat-race en steeds meer ouderen die zelfstandig wonen, maar die niet alles zelf meer kunnen regelen en daarin een beroep moeten doen op anderen.  Deze groep wordt nu door de WMO steeds groter en meer mensen raken hun reguliere hulp kwijt.
Aan de andere kant een groep mensen, bestaande uit jongeren (studenten, werkzoekenden) en zij die na hun 45e levensjaar al in de knel komen op hun werk, banen verliezen en ondanks hun vele mogelijkheden en kwaliteiten, buitenspel komen te staan .

‘Wijregelenhet.nu’ wil deze groepen met elkaar verbinden. Mensen die tijd en kwaliteiten hebben inzetten bij mensen die daar zelf geen tijd of mogelijkheden voor hebben. Het creatief zoeken van oplossingen, ideeën, antwoorden bij zeer uiteenlopende vragen. Haar kracht zit in het zoeken van goede mensen die een oplossing kunnen bieden, bij welke vraag dan ook.

Ada van Heest doet dit natuurlijk niet alleen, maar samen met een team van experts. De kracht van ‘wijregelenhet.nu’ zit in de persoonlijke aanpak. Iedereen die voor haar werkt kent zij persoonlijk en iedereen die hulp inroept gaat zij, indien gewenst, persoonlijk opzoeken om op die manier heel goed de persoonlijke situatie in te schatten en zo de perfecte match te kunnen maken.

Wij richten ons op een werkgebied in en rondom de gemeente Renkum.